Direct contact
Neem contact met ons op

Zonnepark Branderwal

Toegankelijke energie voor iedereen

Zonnepanelen zijn op dit moment dé manier om duurzame stroom te produceren. Om iedereen van groene stroom te kunnen voorzien, zijn er veel zonnepanelen nodig. Zonnepark Branderwal levert met een omvang van 28 MWp, duurzame energie voor zo’n 7000 huishoudens. Mede door de participatie van omwonenden in het zonnepark verduurzamen we op deze manier de directe omgeving en de regio.

Van fabriek naar duurzame energie

Daar waar in Kootwijkerbroek eerst de fabriek van Bosch Beton stond, is nu een duurzaam zonnepark gerealiseerd. Hiervoor hebben we gekeken welke reststromen van de oude fabriek we konden recyclen, zoals de betonfundamenten. Zo bouwen we als het ware op onze oude fundamenten een nieuwe, duurzame toekomst op. Eind 2023 is het project afgerond en is de eerste groene stroom geleverd.

Van en voor de lokale inwoner

Met steun van participerende omwonenden via Energiecoöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek en van de gemeente gaat Energeion energie leveren aan huishoudens in de omgeving. Door de participatie van omwonenden in het zonnepark komt een deel van de winst bij hen terecht. Met een 2 meter hoge grondwal, bloemen en kruidenrijke graslanden en gewasteelt onder de zonnepanelen is er volop oog voor de natuur en werken we aan behoud en versterking van de biodiversiteit. Het plan kon daarom ook op alle steun van de omwonenden en de gemeente rekenen. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst!

Meer weten over participatie?

Wilt u meer weten over de participatie in dit groene energieproject? Kijk snel op de website van Energiecoöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek: Energiecoöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek.

Meer informatie over het zonnepark?

Wilt u meer inhoudelijke informatie over het zonnepark? Kijk dan op de projectwebsite van Zonnepark Branderwal.

Mijn naam is Dennis Thijsen uit Barneveld, ik ben vanaf 2011 werkzaam geweest bij het moederbedrijf Bosch Beton. Tijdens de verhuizing van Bosch Beton naar de Harselaar in 2019 kreeg ik te horen dat de oude locatie ruimte heeft gemaakt om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Namelijk het realiseren van een zonnepark. Ik stapte naar Brand Jan van den Bosch en vroeg naar dit project, direct zagen wij raakvlakken met mijn studie Natuur en Communicatie. Gedurende mijn laatste twee jaar heb ik mijn praktische en theoretische opdrachten voor Zonnepark Branderwal kunnen uitvoeren. Waaronder mijn scriptie “gewasteelt onder zonnepalen”. Hiervoor heb ik alle aspecten, scenario’s en kansen voor gewasteelt en ecologie in een zonnepark onderzocht. Tevens ben ik hierna een aantal dagen in de week werkzaam gebleven om de onderwerpen nóg verder uit te diepen en bij te dragen aan de ecologie in het project. Ik hield bij wat de actuele ontwikkelingen waren in de wereld van agri-pv (gewasteelt onder zonnepanelen) en we gingen zelfs op bezoek bij allerlei zonneparken. We hebben conclusies getrokken op welke wijze bi-facial zonnepanelen de meeste licht- lucht en waterdoorlaatbaarheid geeft. Tevens heb ik een bijdrage kunnen leveren voor een aantal ecologische aspecten in de ontwikkelfase van het zonnepark. Stage en werkzaam zijn bij Energeion gaf mij veel kansen, je draagt direct iets bij aan een project en je ideeën worden gehoord!